Centrum handicapovaných lyžařů, ve spolupráci se svými partnery a pod záštitou Svazu lyžařů České republiky, zrealizovalo v pořadí už čtrnáctý ročník projektu, který je zaměřený na komplexní lyžování tělesně postižených.

 

Letošní sezónu lze všeobecně považovat za vydařenou. Projekt jsme zahájili podzimními kempy Monoski teamu, na které sportovci navázali svou účastí na listopadových a prosincových závodech IPC (International Paralympic Committee). Hlavní sezóna nám tradičně začala na přelomu roku, kdy vedle sportovního programu zahájili naši instruktoři realizaci i výukových kurzů. Výukový program jsme vzhledem ke klimatickým podmínkám odstartovali až individuálními kurzy pro jednotlivce na konci roku. Hlavní část projektu byla realizovaná od začátku ledna do druhé poloviny března. Po skončení bloku jedenácti týdenních kurzů jsme ve výukovém programu pokračovali čtyřmi víkendovými kurzy a v polovině dubna byl celý projekt po 123 realizovaných dnech ukončen. 

 

Během zimní sezóny se nám v rámci projektu podařilo zrealizovat 41 akcí, z toho 29 ve výukovém a 12 ve sportovním programu. Do projektu se zapojilo 96 handicapovaných lyžařů ve věkovém rozmezí 5 – 76 let, ze 13 krajů ČR. Ve výukovém programu jsme vedle jedenácti týdenních a šestnácti víkendových výukových kurzů pořádali i licenční kurz „Instruktor monoski", který dlouhodobě realizujeme ve spolupráci s FTK UP v Olomouci. Ve sportovním programu se nám podařilo uspořádat pro čtyři sportovce tři týdenní kempy v rakouských Alpách a tři týdenní kempy v Krkonoších na Stohu. V neposlední řadě naše Centrum finančně i organizačně zajišťovalo účast Monoski teamu na pěti mezinárodních závodech a jednoho sportovce na MS v Kanadě. Nejvýraznějším sportovním úspěchem našeho projektu bylo 13. místo M. Lidinského ve slalomu speciál na MS. Na realizaci projektu se podílelo 20 instruktorů a dalších pět desítek dobrovolníků. K přepravě jsme využívali vlastního užitkového vozu Ford Transit a Mercedesu Vito, který nám v rámci partnerství zapůjčoval Mercedes-Benz Česká Republika s.r.o. Kompletní Závěrečnou zprávu z realizace sezóny najdete ZDE

Back to Top