Podmínky pro účast na akcích pořádaných Centrem handicapovaných lyžařů v zimní sezóně 2021/2022 se řídí běžnými požadavky pro fungování v lyžařských areálech:

Účast na výukových kurzech, sportovních kempech, závodech či školení není možná bez doložení bezinfekčnosti:

  1. očkováním
  2. proděláním covid-19, od kterého neuplynulo víc než 180 dní

Doložení je možné certifikátem/QR kódem, potvrzením, výstupem z digitální aplikace.

Výjimkou z těchto opatření, kdy pro vstup bude stačit maximálně 72 h starý PCR test, jsou ti, kdo:

  • mají za sebou alespoň první dávku očkování
  • budou mít písemné potvrzení od lékaře, že očkování nedoporučil vzhledem k jejich zdravotnímu stavu (a lékař to zanese do národního informačního systému ISIN)
  • jsou osobami mezi 12 (včetně) a 18 rokem

Povinnost prokazovat bezinfekčnost neplatí pro děti do 12tých narozenin.

 

Ceník výukových kurzů platný od 1.9.2019

Po několika letech měníme od 1.9.2019 ceník našich výukových kurzů a to s ohledem na kritéria, která vydalo MŠMT ve své metodice pro příjemce u výzvy „Sportování bez bariér“ (a následně navazující výzvy Národní sportovní agentury). Tzv. kurzovné je rozděleno na dvě kategorie, kurzovné pro širokou veřejnost a zvýhodněné kurzovné (cena uvedená v závorce), které platí pro členy CHL, respektive aktivní členy SLČR. Tyto členy budeme dle metodiky MŠMT moci vykazovat do statistik k žádost o dotace na daný rok. Podrobnější informace o výhodách členství ve Svazu lyžařů ČR nejdete ZDE. Zvýhodněné členství platí také pro občany ČR s trvalým pobytem na území Královehradeckého kraje. V případě nejasností volejte na 777 333 818.

 

Ceník víkendových kurzů   

* děti do 5-ti let platí 500,-Kč/den (zvýhodněné kurzovné 400,-Kč/den)
* účastníci kurzů 5 – 14 let 650,-Kč/den (zvýhodněné kurzovné 500,-Kč/den)                                
* účastníci kurzů 15 - 18 let 750,-Kč/den (zvýhodněné kurzovné 550,-Kč/den) 
* účastníci kurzů nad 18 let 900,-Kč/den (zvýhodněné kurzovné 600,-Kč/den)

Cena zahrnuje ubytování (2 noci), stravu (formou polopenze), materiální vybavení (biski či monoski s lyží a stabilizátory, helmu, lyžařské brýle), instruktora, skipas ve  středisku.

 

Ceník týdenních kurzů (pět a více dní)

* děti do 5-ti let platí 500,-Kč/den (zvýhodněné kurzovné 400,-Kč/den)
* účastníci kurzů 5 – 14 let 600,-Kč/den (zvýhodněné kurzovné 500,-Kč/den)                                
* účastníci kurzů 15 - 18 let 700,-Kč/den (zvýhodněné kurzovné 550,-Kč/den) 
* účastníci kurzů nad 18 let 800,-Kč/den (zvýhodněné kurzovné 600,-Kč/den)

Cena zahrnuje ubytování (5 nocí), stravu (formou polopenze), materiální vybavení (biski či monoski s lyží a stabilizátory, helmu, lyžařské brýle), případné opravy materiálního vybavení, instruktora, skipas ve  středisku.

* ceny jsou orientační, v případě nenadálých výdajů u položky ubytování může dojít k navýšení (max. 50,-Kč/den)
* je důležité, aby každý ze začínajících monolyžařů přijel s vlastním doprovodem (dopomoc při různých přesunech atd.), pokud není domluveno jinak
* je důležité, aby každý z účastníků kurzu byl připojištěn na lyžování
* je na účastnících kurzu, kterou položku z balíčku "kurzovného" využijí
* v případě zájmu může náš instruktor během výuky zaškolit rodiče či asistenta klienta do výuky 

 

Postup pro úhradu „kurzovného“

* po potvrzení on-line přihlášky mailem nebo telefonicky uhraďte „kurzovné“ dle aktuálního ceníku na webu
* platbu zašlete na účet Centra 170127389/0800, do poznámky pro příjemce uveďte termín kurzu
* až po uhrazení "kurzovného" máte kurz v požadovaném termínu rezervovaný

 

Cena za půjčení kompenzačních pomůcek (akce mimo kurzy pořádané Centrem)

* monoski 300,-Kč/den
* biski 700,-Kč/den

 

Storno poplatky

* zrušení akce tři pracovní dny před zahájením: storno 100% z ceny kurzu
* zrušení akce týden před zahájením: storno 80% z ceny kurzu
* zrušení více jak týden před zahájením: 50% z ceny kurzu, pokud není domluveno jinak

Back to Top