Projekt je v České republice ojedinělý, patříme mezi první, kteří zahájili se skupinou těžce tělesně postižených nácvik lyžování na monoski. Zkušenosti jsme získali v Rakousku, čerpáme ze zdrojů v USA, spolupracujeme s FTK UP v Olomouci.

Disponujeme dvacetičlenným týmem licenčních instruktorů a desítkami zkušených dobrovolníků, kteří celý projekt realizují. Mezi dobrovolníky je řada studentů, kteří se v budoucnu budou zaměřovat na práci s tělesně postiženými (např. studenti denního oboru na FTK UP v Olomouci, či dálkového na FTVS UK v Praze). Ti si budou moci své teoretické znalosti aplikovat do praxe a zároveň lyžování na monoski propagovat do dalších regionů. Výukový program probíhá pod vedením Mgr. Kateřiny Duškové, která vlastní licenci pro výuku jízdy na monoski a na rozvoji lyžování vozíčkářů se podílí od jeho počátku u nás.

Back to Top