Výkonná rada spolku

Předseda: Marek Dušek
Místopředseda: Vladimíra Sirná
Hospodář: Mgr. Daniela Bláhová

 

Kdo jsme 

Centrum handicapovaných lyžařů je zapsaný spolek u Krajského soudu v Hradci Králové, se sídlem v Janských Lázních, na území Královehradeckého kraje, a pracuje jako organizace veřejně prospěšná s celostátní působností pod záštitou Svazu lyžařů ČR. Činnost sdružení zahájilo dnem registrace u MV 18. 6. 2001. Hlavní náplní naší organizace je zaměřena především na lyžování tělesně handicapovaných (lyžař vozíčkář = monolyžař), které je určeno převážně mladým lidem a dětem po těžkých úrazech páteře, klientům s vrozenými handicapy, s následky po onemocnění pohybového aparátu atd. Centrum navázalo svou činností na pořádání individuálních výukových lyžařských kurzů pro vozíčkáře, které v Krkonoších realizovali dnešní instruktoři a dobrovolníci Centra od roku 1996.

 

Kde sídlíme

Janské Lázně jsou v povědomí veřejnosti známé především díky místnímu lyžařskému areálu. Skiareál na Černé hoře patří v posledních letech k těm nejmodernějším a nejnavštěvovanějším zimnímu areálům v ČR. V očích handicapovaných jsou Janské Lázně známé především jako světoznámé lázně na pohybové ústrojí. Symbolicky jsme tyto dvě přednosti našeho města spojili v našem projektu. Na přelomu tisíciletí jsme v místní lokalitě začali organizovat individuální výukové lyžařské kurzy pro vozíčkáře, které se rozrostly až do dnešní podoby. V roce 2005 jsme společně s našimi partnery založili Centrum handicapovaných lyžařů a zároveň jsme se stali Sportovním centrem alpského lyžování Českého svazu tělesně postižených sportovců. V roce 2007 jsme vstoupili do struktury Svazu lyžařů České republiky, kde jsme následně byli jedním ze subjektů, který inicioval založení Komise handicapovaných lyžařů SLČR. Našim dlouhodobým cílem je vybudovat v Krkonoších zázemí pro handicapované lyžaře všech výkonnostních skupin, od výuky úplných začátečníků až po přípravu sportovců na vrcholné sportovní akce.

 

Čemu se věnujeme

Centrum handicapovaných lyžařů realizuje ojedinělý projekt, který je zaměřen na komplexní lyžování tělesně postižených bez rozdílu věku či svazové příslušnosti. Realizaci projektu jsme rozložili na základě dosavadních zkušeností a poznatků do dvou programů, které na sebe navazují.

Výukový program se skládá z realizace výukových lyžařských kurzů a monolyžařské školy, respektive školení dobrovolníků na licenčním kurzu „Instruktor monoski“. Kurzy monoski je dlouhodobý projekt, který naši dobrovolníci realizují v Krkonoších od roku 1996. Hlavní náplní monolyžařských kurzů je organizování výukových lyžařských kurzů pro širokou veřejnost tělesně postižených bez rozdílu věku, převážně však se zaměřením na mladou poúrazovou generaci vozíčkářů. Na výukový program navazuje program sportovní. Monoski team nabízí nejen našim zdatným kurzistům od roku 2005 možnost realizovat se na poli závodním a pod vedením našich trenérů se připravovat na domácí a zahraniční závody. Od roku 2007 jsme sportovní program rozšířili i o pořádání vrcholných domácích závodů – MČR. Od roku 2009 jsme pořadateli jediných domácích i mezinárodních závodů organizovaných pod patronací International Paralympic Committee, kterých se v lednu 2009 zúčastnil rekordní počet 52 sportovců ze 13 zemí. Od roku 2007 jsme se začlenili do struktury Svazu lyžařů ČR (SLČR) a byli jsme jedni z iniciátorů vzniku Komise handicapovaných lyžařů v SLČR. Komise handicapovaných lyžařů byla VV SLČR ustanovena v roce 2014.

 

Střípky historie

2005 - část týmu instruktorů 2005 - Jeden z prvních výjezdů do Rakouska
                                  2005 - část týmu instruktorů                                                                   2005 - Jeden z prvních výjezdů do Rakouska

První auto centra  2005 - Výukový kurz
                                  2006 - První auto Ford Tranzit (Fofrník)                                                                  2005 - Výukový kurz

Back to Top