V polovině dubna jsme po dlouhých čtyřech měsících ukončili zimní sezónu 2012/13. Do projektu, který byl převážně zaměřen na realizaci výukových kurzů, jsme zapojili přes 120 klientů s různým typem handicapu ve věku 2 – 61 let. Velký dík patří všem našim partnerům, sponzorům a dárcům, díky kterým jsme mohli tento velmi náročný projekt realizovat.

 

Back to Top