Na sobotu 27.11.2021 od 16:00 svolávám v sídle Centra členskou schůzi CHL. Víkend bych rád využil i k přípravě materiálu na zimní sezónu. Upozorňuji, že letošní ČS je volební. 

Program:
1) ÚVOD 
2) VOLBA NÁVRHOVÉ A VOLEBNÍ KOMISE
3) VOLBA OSOB POVĚŘENÝCH ZÁPISEM, KONTROLOU A OVĚŘOVÁNÍM
4) ZPRÁVA O ČINNOSTI SPOLKU
5) ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ SPOLKU
6) ZPRÁVA KONTROLNÍ KOMISE SPOLKU
7) ZPRÁVA O PLÁNOVANÉM PROJEKTU A ROZPOČTU SPOLKU V DALŠÍCH LETECH
8) VOLBA DO VÝKONNÉHO ORGÁNU:
- VÝKONNÉ RADY SPOLKU  
- KONTROLNÍ KOMISE SPOLKU
9) DISKUSE
10) ZÁVĚR

Back to Top