Centrum handicapovaných lyžařů ve spolupráci s FTK UP v Olomouci pořádají 4. – 9.1.2015 licenční kurz „Instruktor monoski“. Absolvent licenčního kurzu monoski po naplnění všech náležitostí získá licenci, která ho opravňuje k výuce osob s tělesným postižením sjezdovému lyžování na monoski.

Základní informace k licenčnímu kurzu:

Termín: 4. - 9.1.2015

Místo konání: Janské Lázně, Špindlerův Mlýn

Cena kurzu: 4 500,-Kč

Odborný instruktor: Mgr. Radka Bartoňová

Obsah kurzu:

1. den

- „suchá příprava“, seznámení se s výstrojí a výzbrojí

- historie lyžování osob s tělesným postižením, teoretický základ metodiky jízdy na monoski, specifika ve výuce na monoski u klientů s různými druhy zdravotního postižení

- nácvik na rovné ploše, nácvik padání a vstávání, rovnováha na místě, rovnováha při jízdě po rovině, možnosti asistence (technika + cvičení)

2. den

- nácvik jízdy bez zatáčení z mírného kopce s asistencí a bez asistence, brždění  pomocí stabilizátorů, brzděni pomocí oblouku, lyžařsky vlek- poma, kotva, asistence při jízdě, nástupu a výstupu na vlek, nácvik zatáčení oblouky (technika + cvičení)

- specifika ve výuce na monoski u klientů s různými druhy zdravotního postižení, video

3. den

- nácvik samostatné jízdy účastníků, teorie zatáčení, zatáčení středními a krátkými  oblouky, natáčení jízdy na monoski všech účastníků (technika + cvičení)

- rozbor videa

4. den

- sedačková lanovka, možnosti asistence, další typy vybavení pro osoby s tělesným  postižením (bi-ski, dualski), řezaný oblouk (technika + cvičení)

5. den

- praktická a teoretická zkouškaKurzu se budou účastnit i nováčci či mírně pokročilí klienti, s kterými budou účastníci mít možnost pracovat.Podmínky udělení licence:

K získání licence musí každý účastník absolvovat všechny praktické a teoretické lekce, prokázat znalosti metodiky výuky jízdy na monoski, praktické dovednosti jízdy na monoski a úspěšně absolvovat písemný test týkající se problematiky lyžování osob s tělesným postižením.

V případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte Marka Duška na tel. 777 333 818.

Back to Top