Leden je pro nás pravidelně jeden z nejnáročnějších měsíců sezóny. Na tento měsíc jsme měli naplánovaný instruktorský kurz monoski, pořádaný akreditovaným pracovištěm MŠMT, 4 víkendové a 3 týdenní výukové kurzy, 1 tréninkový kemp Monoski teamu na Stohu a Národní mistrovství ČR v alpských disciplinách handicapovaných.Lednové akce jsme tradičně zahájili s dětmi, které k nám pravidelně jezdí trávit posilvestrovské období se svými rodiči (2. – 5.1.). Do výuky na Duncanu a ve Špindlerově Mlýnu jsme zapojili šest dětí. Týdenního školení na instruktorském kurzu (3. – 8.1.) se zúčastnilo šest zájemců. Všichni licenční kurz úspěšně absolvovali a naše řady se rozrostly o další licenční instruktory. Paralelně se školením nových instruktorů proběhl i začátečnický kurz pro tři monolyžaře. Druhého víkendového kurz se celkem zúčastnilo dvanáct handicapovaných lyžařů, kteří výukový kurz absolvovali na Duncanu a v Peci pod Sněžkou.

Třetí týden v lednu jsme měli v plánu kurz pro pokročilé, ale vzhledem k nemocem instruktorů jsme kurz zrušili. Během týdne dojížděl pouze T. Valíček do Pece pod Sněžkou na individuální trénink s místním Slovanem. Víkendového kurzu 15. – 17.1. se celkem zúčastnilo jedenáct handicapovaných lyžařů, kteří využili všechny naše střediska (Duncan, Pec pod Sněžkou, Špindlerův Mlýn). Následující týden jsme zrealizovali předrepublikové soustředění pro sportovní skupinu. Vedle stálých členů Monoski teamu se kempu zúčastnil i novic M. Lidinský, který má díky misi v Afganistanu od září 2009 podkolení amputaci. Mirek velmi rychle mezi sportovce zapadl a následující týden se rozhodl pro účast na MČR. Ve stejném termínu jsme zrealizovali kurz pro dva pokročilé monolyžaře v Peci pod Sněžkou a Špindlerově Mlýnu. Ve dne 22. – 26.1. jsme zrealizovali víkendový kurz pro čtrnáct handicapovaných lyžařů, z toho sedm lyžařů z Ostravy si pobyt prodloužilo do 26.1. Hned po výukovém kurzu jsme se přemístili do Rokytnice nad Jizerou, kde jsme již tradičně pořádali MČR. Závody se nám bohužel těžce hodnotí. Původní záměr pořádat závody ve větším rozsahu než byl ročník minulý nám zhatil zcela nepochopitelně Český paralympijský výbor (více info najdete ve článku z 1.12.). MČR 2010 se zúčastnilo necelých dvacet sportovců, z toho byla polovina zahraničních účastníků. Z tzv. sdružených sportovců ČPV se jediných domácích závodů zúčastnil pouze O. Jelínek, o kterém se všeobecně ví, že je v ČATHS z donucení s ohledem na ZPH ve Vancouveru a zrakově postižený Jan Mrázek. Honzova účast byla velmi pikantní, na vlastní žádost se MČR účastnil pouze jako předjezdec. Tuto skutečnost nebudu nijak komentovat, protože Honzovi nechci ublížit při jeho nominacích na zahraniční závody. Že by se objevil někdo, kdo by sportovci nedoporučil účast na jediných domácích závodech? Po MČR se část našich instruktorů přemístila zpět do Janských Lázní, kde jsme zrealizovali poslední víkendový kurz. V době sněhové kalamity se kurzu na Duncanu zúčastnili čtyři handicapovaní lyžaři.

Sečteno a podtrženo. Do projektu realizovaného převážně díky finanční podpoře ze soukromé sféry jsme zapojili během 28 dní 63 různě handicapovaných lyžařů. Velký dík patří samozřejmě všem instruktorům, kteří se ve svém volném čase věnují realizaci našeho projektu.

Back to Top