Projekt je v České republice ojedinělý, patříme mezi první, kteří zahájili se skupinou těžce tělesně postižených nácvik lyžování na monoski. Zkušenosti jsme získali v Rakousku, čerpáme ze zdrojů v USA, spolupracujeme s FTK UP v Olomouci. Disponujeme dvacetičlenným týmem licenčních instruktorů a desítkami zkušených dobrovolníků, kteří celý projekt realizují. Mezi dobrovolníky je řada studentů, kteří se v budoucnu budou zaměřovat na práci s tělesně postiženými (např. studenti denního oboru na FTK UP v Olomouci, či dálkového na FTVS). Ti si budou moci své teoretické znalosti aplikovat do praxe a zároveň lyžování na monoski propagovat do dalších regionů. Výukový program probíhá pod vedením Mgr. Kateřiny Duškové, která vlastní licenci pro výuku jízdy na monoski a na rozvoji lyžování vozíčkářů se podílí od jeho počátku u nás. Sportovní skupina pracuje pod vedením trenéra Jiřího Dostála, dlouholetého trenéra v oblasti lyžování tělesně postižených, mj. je předsedou STK TP lyžařů u ČSTPS a předsedou Komise tělesně postižených u Svazu lyžařů ČR.

 

Dlouholetí instruktoři, kteří se na realizaci projektu podílí:

 

Bartoňová Radka

Blackburn Sylva

Bláha Michal

Bouma Miroslav

Dušková Kateřina

Dušek Marek

Dvořáček Martin

Dvořáčková Zuzka

Halamičková Krista

Hanušová Markéta

Hovorka Filip

Hovorková (Vojáčková) Lucie

Hruška Matěj

Jakubec Pavel

Ištuková Petra

Kalivoda Jindřich

Ludvík Pavel

Martínek Jiří

Martínková Lucie

Musílek Petr

Němečková Tereza

Pavlasový Šárka

Pudilová Marta

 Rabas Lukáš

 

 

 

Vachunková Šárka

Matěj      

  

 

 

 

Back to Top