www.cstps.cz — Český svaz tělesně postižených sportovců (ČSTPS) poskytuje širokou nabídku, kvalitních a odborně vedených pohybových aktivit, která k pravidelnému sportování přivede co největší počet tělesně postižených osob a zabezpečuje podmínky pro vrcholový sport a reprezentaci ČR navazující na kvalitní rehabilitačně rekreační úroveň, z níž do náročného vrcholového tréninku sportovci dorůstají. První sportovní hry tělesně postižených se uskutečnily v roce 1948, počátky organizovaného sportu tělesně postižených sahají do roku 1961 a Český svaz tělesně postižených sportovců v dnešní podobě vzniknul v roce 1990 a zajišťuje činnost téměř 3000 sportovců sdružených v 82 klubech provozujících 23 sportů z toho 15 paralympijských.

www.paralympic.cz — webové stránky Českého paralympijského výboru (ČPV). Jeho hlavním posláním je podílet se na zajišťování přípravy a účasti handicapovaných sportovců na letních i zimních paralympiádách a deaflympiádách. Ve světě se myšlenka paralympismu začala rozvíjet v polovině 20.století. V 80.letech byl pak založen Mezinárodní koordinační výbor světových organizací postižených sportovců jako rovnocenný protějšek mezinárodního olympijského výboru.V roce 1992 byl přejmenován na Mezinárodní paralympijský výbor (IPC). Český paralympijský tým lze definovat jako množinu sportovců a jejich doprovodu, kteří reprezentují a nebo reprezentovali na Paralympiádách a Deaflympiádách Českou republiku.Patří sem také ti , kteří se podílejí na organizaci a zabezpečování podmínek pro kvalitní reprezentaci České republiky.

www.fbh.cz — webové stránky České federace florbalu vozíčkářů o.s. – informace o florbalu vozíčkářů.

www.oajl.cz — Obchodní akademie v Janských Lázních nabízí tři typy studia. Jde o školu speciální, protože zde studují hlavně mladí lidé se zdravotními a pohybovými problémy. Obor obchodní akademie je čtyřletý, ale délka studia se může s ohledem na zdravotní stav studenta individuálně prodloužit o jeden nebo dva roky. Obchodní škola je dvouletá a její úspěšní absolventi mohou přestoupit na maturitní studium nebo pokračovat na dvouletých nástavbách ukončených maturitou. Také tento obor se může s ohledem na zdravotní stav studenta individuálně prodloužit o jeden nebo dva roky. Praktická škola je rovněž tříletá. Jsou do ní přijímáni hlavně ti uchazeči, kteří nedokončili celou ZŠ nebo ukončili zvláštní školu.

www.praschberger.com — webové stránky rakouského výrobce monoski v němčině i angličtině.

www.skvpraha.org — Sportovní klub vozíčkářů Praha pracuje při Centru Paraple. Orientuje se především na tyto sporty: Stolní tenis, floorball, lyžování, orientační závod a turistiku.

www.skvfm.aktiv.cz — Sportovní klub tělesně postižených na Severní Moravě se zaměřením na basketbal, handbike, vodní lyžování a adrenalinové podniky.

www.dualski.com

www.spokesnmotion.com

www.disabledskiing.org

www.sitski.com

www.asdracing.org

Back to Top