Czech Dutch English German Polish Russian

 

 

 

 

 

Centrum handicapovaných lyžařů, z.s. podporují:

Generální partner

Innogy 

Podnikání innogy v Česku stojí na čtyřech hlavních pilířích - dodávkách zemního plynu a elektřiny, distribuci plynu, skladování plynu v podzemních zásobnících a výrobě tepla a elektřiny.

Naší obchodní společností je innogy Energie, která zajišťuje pro naše zákazníky především dodávky zemního plynu a elektřiny a také další služby jako pronájem LED žárovek nebo detektorů kouře a CO či pojištění domácnosti.

Aktivity innogy v oblasti distribuce plynu spadají pod společnost innogy Grid Holding. Zajišťujeme spolehlivé a bezpečné dodávky zemního plynu na území celé České republiky kromě Prahy a jižních Čech. Distribuce plynu je tzv. regulovanou činností pod dohledem Energetického regulačního úřadu.

Společnost innogy Gas Storage se zabývá skladováním zemního plynu v podzemních zásobnících. Teplárenství je hlavní činností innogy Energo, společnost provozuje také celorepublikovou síť plnicích stanic CNG.

www.innogy.cz 

 

Hlavní partneři

Nadační fond Avast

Protože věříme ve smysl dávat a pomáhat druhým, AVAST Software nabízí zdarma od roku 2001 kvalitní a populární antivir, který využívá více než 180 miliónů uživatelů po celém světě.

Nadační fond AVAST vznikl v roce 2010 a navázal svojí prací na filantropické aktivity zakladatelů společnosti Avast Software, a.s. Pavla Baudiše a Eduarda Kučery. Díky úspěchům své firmy se rozhodli darovat velkorysou částku 2,5 % ročně ze zisku společnosti na podporu obecně prospěšných projektů v České republice. Na jejich úspěchu se svojí mnohaletou osobní podporou podílely jejich manželky Jarmila Baudišová a Milada Kučerová. Právě ony založily nadační fond a společně pomáhají tisícům potřebných lidí v České republice. Nadační fond vznikl i díky práci více než 280 zaměstnanců společnosti AVAST Software.

Za dva a půl roku své existence jsme české nevládní organizace podpořili částkou větší než 80 milionů korun.

www.avast.com

 

Nadace AGROFERT 

Nadace AGROFERT sleduje potřeby v České republice ve vybraných oblastech a snaží se pomáhat přesně tam, kde je to třeba. Nadacesvou činnost realizuje převážně formou finančního příspěvku. Nadace přispívá především nekomerčním právnickým osobám na rozvoj jejich aktivit a na zlepšení jejich materiálně-technického vybavení a podmínek činnosti.

www.nadace-agrofert.cz

 

Nadace ČEZ

Nadace ČEZ (dříve Nadace Duhová energie) byla založena dne 25. července 2002 dle zákona č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech, a dne 28. srpna 2002 byla zapsána Městským soudem v Praze do nadačního rejstříku, oddíl N, vložka č. 462. Nadaci bylo přiděleno identifikační číslo 26 72 15 11.

Nadace ČEZ podporuje veřejně prospěšné projekty, které přispívají k rozvoji společnosti. Podpora Nadace ČEZ směřuje především do tří oblastí: podpora aktivit dětí a mládeže (výstavba Oranžových hřišť), podpora handicapovaných spoluobčanů (putovní Oranžové kolo) a aktivní spolupráce s regiony.

Projekt „Oranžová hřiště“ je zaměřen na podporu výstavby dětských a sportovních hřišť. Nově budovaná hřiště zohledňují nejnovější poznatky v oblasti bezpečné hry, podpory dětské kreativity a rozvoje motoriky. Po významných kulturních, sportovních a společenských akcích v České republice putuje nadační „Oranžové kolo“. Dobrovolní cyklisté roztočí pedály kola po dobu jedné minuty a svým výkonem podpoří jednu ze dvou neziskových organizací. Nadace věnuje značnou pozornost i podpoře regionů. Finanční příspěvky směřují do podpory veřejně prospěšných projektů v různých oblastech, například do školství, vědy a výzkumu, kultury, sportu, zdravotnictví, sociální oblasti a životního prostředí.

Nadace zastřešuje dárcovskou činnost skupiny ČEZ a za dobu své existence se zařadila po bok nejštědřejších nadací v ČR. Tuto pozici potvrdilo vyhlášení společnosti ČEZ největším firemním dárcem v České republice v žebříčku „TOP FIREMNÍ FILANTROP 2007″.

www.nadacecez.cz

 

Skupina ČEZ

Skupina ČEZ je etablovaným integrovaným energetickým koncernem působícím v řadě zemí střední a jihovýchodní Evropy a Turecku s centrálou v České republiceHlavní předmět podnikání koncernu tvoří výroba, distribuce, obchod a prodej v oblasti elektřiny a tepla, obchod a prodej v oblasti zemního plynu a těžba uhlí. Skupina ČEZ zaměstnává 26 tisíc zaměstnanců.

www.cez.cz

 

Oficiální partneři

ABB s.r.o.

ABB je přední světovou firmou působící v oblasti energetiky a automatizace. Umožňujeme zákazníkům ze sféry průmyslu a výroby a distribuce energií zlepšit jejich výkonnost při současném snížení dopadu jejich činností na životní prostředí. ABB má kolem 120 000 zaměstnanců ve více než 100 zemích světa. V České republice působí na osmi lokalitách a zaměstnává kolem 2 700 lidí.

ABB je společensky odpovědná firma, která dbá na etiku podnikání; snižuje svůj dopad na životní prostředí; podporuje okolní komunitu a pečuje o své zaměstnance. Tyto čtyři pilíře integruje do všech úrovní strategického plánování i každodenního rozhodování. V oblasti firemního dárcovství se ABB dlouhodobě zabývá tématem Vzdělávání a integrace.

www.abb.cz

 

ČEPS a.s.

ČEPS, a.s., je provozovatelem přenosové soustavy ČR propojené s evropskými soustavami zabezpečující akcionářům růst hodnoty společnosti. ČEPS, a.s., musí zajistit bezpečný a spolehlivý provoz a rozvoj elektroenergetické přenosové soustavy v rámci propojených evropských soustav. Společnost silně vnímá důležitost spolehlivé dodávky elektřiny pro fungování hospodářství ČR v kontextu zajištění energetické bezpečnosti ČR. ČEPS, a.s., si je zároveň vědoma své povinnosti s péčí řádného hospodáře zvyšovat hodnotu společnosti pro akcionáře v rámci měnících se podmínek tržního prostředí. 

www.ceps.cz

 

Lesy ČR, s.p.

Lesy České republiky, státní podnik (LČR) byly založeny dne 1.1.1992 Ministerstvem zemědělství České republiky. Hlavní náplní činnosti podniku je obhospodařování více než 1,3 mil. ha lesního majetku ve vlastnictví státu (téměř 86 % rozlohy všech státních lesů) a péče o více než 38 tisíc km určených vodních toků a bystřin (výrazný nárůst km spravovaných vodních toků oproti předešlým letem je od 1. 1. 2011 způsoben převodem správcovství od Zemědělské vodohospodářské správy v rámci její transformace). Roční těžby se pohybují průměrně kolem 7 mil.m3 dřeva, což představuje zhruba 72% běžného přírůstu.

www.lesycr.cz

 

Sponzoři

 

CODUM s.r.o.

Poliklinika Modřany byla uvedena do provozu v roce 1987 jako 6. poliklinika Obvodního ústavu národního zdraví Prahy 4. Dne 1.1.1997 byla budova v privatizaci převedena na Hlavní město Prahu. V součastnosti je provozovatelem polikliniky společnost CODUM s.r.o. Na Poliklinice Modřany pracuje celkem 72 lékařů, z toho 45 jsou zaměstnanci společnosti CODUM s.r.o., ostatní jsou k této společnosti v nájemním vztahu, každý z nich je tedy samostatným privátním subjektem.

 

České aerolinie a.s. 

Jsme moderní leteckou společností s více než devadesátiletou tradicí. Pro vaše pohodlí na cestách do celého světa máme k dispozici moderní letadlovou flotilu, zkušené piloty a ochotný palubní i pozemní personál. ČSA, a.s. zajišťuje zvýhodněné letenky reprezentantům ČR při jejich účasti na mimoevropských závodech IPC.

www.csa.cz

 

FRAME100R, s.r.o.

Tým frame100r se neustále rozrůstá. Frame100r spolupracuje jak s renomovanými tak se začínajícími režiséry, výtvarníky, animátory, 2D operátory, atd.

www.frame100r.com

 

OREA HOTELS s.r.o. 

Společnost OREA HOTELS s.r.o. provozuje největší český hotelový řetězec OREA HOTELS & RESORTS. V současné době jej tvoří 15 hotelů po celé České republice v těch nejatraktivnějších lokalitách. Společnost OREA HOTELS s.r.o. byla založena v prosinci 1992. Cílem společnosti je rozšíření ubytovacích kapacit na trhu hotelů střední a vyšší kategorie nejen v České republice. Společnost OREA HOTELS s.r.o. je členem CIMEX GROUP. Ve spolupráci s realitními a poradenskými firmami koncernu nabízí naše společnost vlastníkům hotelů a investorům do hotelových nemovitostí komplexní servis. Společnosti koncernu nabízejí služby počínaje ekonomickým poradenstvím, přes facility management, přípravu a zajištění rekonstrukce, po vyhledání vhodného nájemce nebo kupce nemovitosti (hotelu). Pro investory jsme připraveni najít vhodnou nemovitost a zajistit její koupi. Hotely jsou členy Asociace hotelů a restaurací. Řetězec OREA RESORT & HOTELS může díky unikátnímu zázemí a možnostem nabídnout ucelený produkt pro všechny segmenty trhu v ČR.

Od roku 2000 získává pravidelně OREA HOTELS s.r.o. umístění "Českých 100 nejlepších" z více než 8000 společností. Jednotlivé hotely se pravidelně umisťují na předních místech celostátních výkonnostních statistik. Společným marketingem a efektivním systémem prodeje disponuje řetězec kapacitou více než 4 200 lůžek a dosahuje výsledků srovnatelných s evropskými hotelovými řetězci. 

Společnost OREA HOTELS s.r.o. dlouhodobě podporuje SK Akáda Janské Lázně, umožňuje ubytování našim sportovcům při realizaci výukových kurzů a tréninkových kempů Monoski teamu.

www.orea.cz

 

NET4GAS, s.r.o.

Jsme držitelem výlučné licence pro přepravu plynu (TSO) v České republice. Provozujeme více než 3800 km plynovodů a naše přepravní soustava je zárukou bezpečnosti a spolehlivosti přepravních služeb. Propojujeme trhy přeshraničními propoji a kapacitními produkty i naší proaktivní rolí při vytváření budoucího modelu evropského trhu s plynem. Přispíváme tak ke zvýšení energetické bezpečnosti nejen v České republice, ale v celém středoevropském regionu.

www.net4gas.cz

 

Sirius Investments

Sirius Investments SICAV je fondem kvalifikovaných investorů, který přináší investorům inovativní řešení v oblasti správy majetku. Zaměřuje se na alternativní investiční strategie doposud v České republice nepříliš dostupné. Je společnou aktivitou Martina Burdy (bývalý ředitel Investiční společnosti České spořitelny, a.s.), Martina Lobotky (bývalý hlavní analytik České spořitelny, a.s.) a Johna Vaxe (bývalý partner hedge fondu MT Thaler). 

www.siriusinvestments.cz

 

K realizaci projektu využíváme další podpory drobných sponzorů a dárců:

INGENIRING KRKONOŠE a. s. — nabízí širokou škálu služeb v oblasti inženýrské činnosti spočívající zejména v oživování investičních záměrů od zajištění projektové dokumentace v různých stupních, legislativním vybavení staveb, výběru nejvhodnějšího zhotovitele, technickém a ekonomickém dozoru po celou dobu realizace projektu až po následné uvedení do zkušebního provozu, předčasného užívání či zajištění vydání kolaudačního rozhodnutí. INGENIRING KRKONOŠE a. s. disponuje týmem odborníků s mnohaletou praxí, pro něž je samozřejmostí zohledňování aktualizací technických, právních a ekonomických ukazatelů, předpisů, zákonů a norem s nimiž pracují.

www.ingeniring.cz

 

KT Stav s.r.o. — Historie společnosti sahá do roku 1996 kdy Zdeněk Tlachač, jakožto fyzická osoba, zahájil podnikání v oboru autodopravy a zemních prací. Během 8 let působení, převážně ve východočeském kraji, se dokázal prosadil na trhu a zapsal se mezi přední firmy podnikající v tomto oboru. S přibývajícími zakázkami docházelo k rozšíření pole působnosti na drobné stavební práce a postupem času i na zakázky rázu čistě stavebního. Díky této skutečnosti dochází ke vzniku nové stavební společnost, kterou v roce 2004 zakládají pánové Jiří Kovařík a Zdeněk Tlachač pod obchodním jménem KTstav s.r.o… Vzhledem k organizačním a úsporným opatřením dochází v roce 2005 k převodu fyzické osoby Zdeněk Tlachač na firmu KTstav s.r.o.

www.ktstav.cz

 

TK OBALY — firma TK OBALY působí na trhu od roku 1990 jako fyzická osoba, se záměrem zásobování výrobních závodů a maloobchodů obalovým materiálem. Od roku 1999 rozšiřuje sortiment o kancelářské potřeby a přeměňuje se na sdružení fyzických osob. V letošním roce se firma transformuje na právnickou formu a je zapsána v obchodním rejstříku pod názvem TK OBALY s.r.o. Již od počátku své existence probíhala distribuce zboží přímým prodejem i rozvozem zboží k zákazníkovi. Během fungování firmy dochází k dynamickému rozšiřování sortimentu, a to jak obalových materiálů, tak kancelářských potřeb. Naše společnost nabízí ve svém velmi rozsáhlém sortimentu (který dnes představuje téměř 4.000 položek), materiály pro zákazníky v širokém spektru výrobních i obchodních činností. V součastné době firma působí na celém území ČR a pravidelně zásobuje konečné spotřebitele i další distributory.

www.tkobaly.cz

 

PALSTAT s.r.o.

Společnost PALSTAT s.r.o. působí v oblasti řízení kvality již od roku 1992. Díky dlouhodobým zkušenostem a stovkám úspěšných instalací tak může systém Palstat CAQ nabídnout profesionální řešení, stabilitu a rozvoj s využitím nejmodernějších informačních technologií.

www.palstat.cz

 

K realizaci projektu využíváme grantové podpory:

Nadace Charty 77

Činnost Nadace Charty 77 přešla plynule ze Stockholmu, kde ji předseda Nadace František Janouch založil v roce 1978, do Prahy a od února 1990 byla registrována v Československu. Od počátku je otevřená a poskytuje nadační příspěvky oprávněným žadatelům z celé republiky.

www.sportbezbarier.cz

Královehradecký kraj

Královéhradecký kraj leží v severovýchodní části Čech. Hranici kraje tvoří z více než jedné třetiny státní hranice s Polskem v délce asi 208 km. Se sousedními Libereckým a Pardubickým krajem tvoří oblast Severovýchod, která patří mezi tři největší oblasti v republice jak rozlohou, tak počtem obyvatel. Posledním sousedem je kraj Středočeský. Krajská metropole Hradec Králové je od hlavního města Prahy vzdálená 112 km.

Královehradecký kraj dlouhodobě podporuje naše projekty v grantovém řízení v oblasti sportu.

www.kr-kralovehradecky.cz

Středočeský kraj

Středočeský kraj jako vyšší územně samosprávný celek byl vytvořen v roce 2000. Na rozdíl od ostatních krajů nemá své sídlo umístěno na vlastním území, ale na území jiného kraje, Hlavního města Prahy. Středočeský kraj se svojí rozlohou řadí k největším krajům a patří mezi čtyři kraje, na jejichž území žije více než 1 milion obyvatel.

Fondy Středočeského kraje jsou nedílnou součástí pro realizaci projektů Centra a patří k velkým partnerům, díky kterým realizujeme náš projekt.

www.kr-stredocesky.cz

 

Město Janské Lázně — www.janske-lazne.cz

 

Materiálně či jiným způsobem nás podporují:

EXIT 1, s.r.o.

Společnost EXIT 1 se specializuje na distribuci značkového zboží. Je výhradním distributorem značky POLAROID na neoptický trh pro celou ČR. Dále distribuuje sluneční brýle značky HIS. Prostřednictvím sítě specializovaných obchodních zástupců působíme na celém území ČR. Poskytujeme individuální servis pro naše zákazníky. Vybavíme Vaše prodejní místo atraktivním displejem, zajistíme komplexní a pravidelný servis dodávek zboží na vaši prodejnu. Pracovní týmy odborníků naší společnosti Vám nabízí individuální přístup a komplexní řešení Vašich produktů. Naše společnost se specializuje na vývoj a výrobu značkových i neznačkových produktů v oblasti textilu a módních doplňků. Komplexní řešení = poradenství + koncepce + design + vývoj prototypu + sériová výroba + kvalita + spolehlivost. Divize distribuce se specializuje na distribuci značkových produktů POLAROID a HIS.

www.exit1.cz

HAPPY SPORT

HAPPY SPORT nabízí milovníkům zimních sportů své služby již od roku 1989. Prodejny specializované na vybavení pro lyžování a snowboarding. Najdete zde široký sortiment carvingových lyží, snowboardů, lyžařských i snowboardových bot, vázání, dále pak lyžařských holí, zimního sportovního oblečení, rukavic, brýlí a dalších doplňků. Kromě nového vybavení si v prodejnách HAPPY SPORT můžete vybrat i z široké nabídky použitých lyží, snowboardů a lyžařských i snowboardových bot. Jde o velmi kvalitní a zachovalé vybavení z USA a ze Švýcarska, které bylo repasováno v našich servisních střediscích, část použitého vybavení představuje bazarové vybavení, přijaté od našich zákazníků do komisního prodeje. S výběrem vhodného typu lyží, bot či snowboardu Vám ochotně pomůže náš odborný personál.

www.happysport.cz

 

Montana Sport

Lyžování bylo a je součástí našeho života. Naší filozofií je ukázat nejnovější trendy a technologie od námi vybraných světových výrobců. Vyvíjíme maximální úsilí, aby se každý zákazník u nás cítil příjemněbyl obsloužen ve vysoké kvalitě a odcházel od nás spokojen s optimálním řešením. Nejdeme cestou internetového prodeje, ale cestou přímého výběru na míru klienta.

www.montanasport.cz

 

Sensor

Sensor se stal za dobu své existence synonymem funkčního termoprádla, ponožek, cyklistického oblečení a dobré nálady. Za vznikem značky Sensor stála touha vyrobit termoprádlo vysoce funkční a přitom příjemnější než myší kožíšek. V průběhu své existence značka Sensor dosáhla mnoha pozoruhodných úspěchů a stala se lídrem na poli funkčního oblečení v České a Slovenské republice. Jako první získala licenci firmy Dupont na termoprádlo Coolmax, první zavedla ploché švy do celé kolekce, patří ji primát v použití bonded technologie ve zpracování úpletu. V neposlední řadě Sensor zavedl do textilního bussinesnu plného unavených lidí, do té doby málo vídané jevy, jako: usměvavé tváře, veselé slečny v líbezných hadřících, sebe ironii a úvody katalogů, které se dají dokonce i přečíst.

www.sensor.cz

 

Lyžařská střediska

 

SKI PEC a.s.

Pec pod Sněžkou je známa nejen jako výchozí bod na nejvyšší horu České republiky Sněžku, ale také jako aktivní horské středisko jak v létě, tak i v zimě. Pec pod Sněžkou těží ze své polohy a nadmořské výšky (800 — 1602 m.n.m.), kdy je 5 — 6 měsíců pokryta sněhovou peřinou. Lyžařský areál, který provozuje čtyřsedačkovou lanovku a 10 vleků s přepravní kapacitou 9630 osob/hodinu a upravuje cca 9 km sjezdových tratí různých obtížností je největším v celé lokalitě. Ve večerních hodinách jsou v provozu 3 vleky s umělým osvětlením, z toho sjezdovka Javor je nejdelší a nejlepší osvětlený svah v České republice. Díky dlouholeté podpoře pana Vambery projde zdejším střediskem několik desítek handicapovaných lyžařů.

www.skipec.com

 

SKIAREÁL Špindlerův Mlýn, a.s.

SKIAREÁL Špindlerův Mlýn je nejvýznamnějším zimním střediskem v České republice. Každým rokem je spolupořadatelem několika významných světových sportovních akcí. V zimní sezóně celý areál, který se skládá z několika středisek (Svatý Petr — Hromovka, Medvědín, Horní Mísečky, LV Davidovka, LV Labská, vleky Horal a Krakonoš) navštíví okolo 700 tisíc klientů. SKIAREÁL Špindlerův Mlýn provozuje 4 lanové dráhy a 11 lyžařských vleků ve Špindlerově Mlýně a na Horních Mísečkách, celkem 25 km sjezdových tratí, z kterých je 85 % možno v případě nepříznivých sněhových podmínek technicky vysněžit. Naše sdružení k výuce využívalo sjezdovky ve Svatém Petru, který je centrem sportovního dění ve Špindlerově Mlýně.

www.skiarealspindl.cz

 

Ski areál Horní Domky

Lyžařský areál Horní Domky se rozkládá v Rokytnici nad Jizerou na jižních svazích Lysé hory v nadmořské výšce 657 — 1.315 m n.m. Svou rozlohou, ukázkovými sjezdovkami a vybaveností se může rovnat s nejlepšími lyžařskými středisky v ČR. Je oblíben především pro velkou různorodost a rozlehlost sjezdových tratí, které dosahují celkové délky 14,4 km a šířky místy až 100 m.Areál Horní Domky poskytuje lyžařům a snowboardistům celkovou přepravní kapacitu 7 620 os/hod. díky dvěma čtyřsedačkovým lanovým drahám a šesti tyčovým vlekům. Jedná se o lanovou dráhu Horní Domky, která byla postavena v roce 2006, vedoucí z rohu parkoviště Rokytka do Horních Domků k chatě Lovčenka a lanová dráha na Lysou horu, která byla vystavěna v roce 1996 je ojedinělá tím, že jako jediná v ČR vede do I. zóny KRNAP. Její konečná stanice je nástupním místem na běžeckou Krkonošskou magistrálu.

www.skiareal-rokytnice.cz

 

DĚKUJEME NAŠIM PARTNERŮM ZA PODPORU V MINULOSTI

 

Metrostav a.s.

(hlavní partner výukového programu v letech 2003 — 2007)

„Akciová společnost Metrostav se stala základním stavebním kamenem při budování Centra handicapovaných lyžařů v ČR. Metrostav a.s. byl první velkou firmou, která se rozhodla do oblasti lyžování vozíčkářů na monoski investovat systematicky a dlouhodobě nemalé peníze. Převážně díky této podpoře jsme každoročně desítkám handicapovaným zdostupnili finančně náročný sport a umožnili jim návrat zpět mezi běžnou lyžařskou populaci. Za to patří lidem z vedení Metrostavu, především pak Jiřímu Kavanovi, náš velký dík.“ říká zakladatel CHL Marek Dušek.

Vize společnosti Metrostav a.s. v oblasti dárcovství a sponzorinku: „Schopnost silných a úspěšných pomáhat tam, kam už ruka státu nedosáhne, je pro nás součástí etiky a našeho podnikatelského chování“. Vize společnosti Metrostav a.s. v oblasti dárcovství a sponzorinku: „Schopnost silných a úspěšných pomáhat tam, kam už ruka státu nedosáhne, je pro nás součástí etiky a našeho podnikatelského chování“.

„K podpoře Metrostav motivuje kvalitní, dlouhodobý projekt, který je zaměřen na výuku lyžování tělesně postižených. Ocenili jsme profesionalitu s jakou lidé ze sdružení projekt vedou — angažování vzdělaných a vyškolených trenérů a pracovníků i fakt, že projekt je otevřen všem věkovým skupinám tělesně postižených. Dobrý a nelehký nápad, zprostředkovat výuku lyžování tělesně postiženým si podporu rozhodně zaslouží.“ říká Jiří Kavan z Metrostavu a dodává “Navázání partnerství je pro nás i logickým krokem — Metrostav je jedním z hlavních partnerů Svazu lyžařů ČR a dlouhodobě podporuje i naši královnu bílé stopy Kateřinu Neumannovou“.

Metrostav a.s. je universální stavební společnost, která operuje ve všech segmentech stavebního trhu České republiky. Současně si společnost zachovala čelné postavení ve svých tradičních dovednostech — práci v podzemí a železobetonových konstrukcích. Pomocí kapitálových účastí v dalších společnostech realizuje Metrostav aktivity v oblasti stavebních materiálů, zkušebnictví a zejména v developerských projektech. Společnost Metrostav svým obratem 14 miliard korun (2003) soupeří o druhé místo na českém stavebním trhu. Ziskem a především rentabilitou se řadí k těm nejlepším a nejproduktivnějším stavebním společnostem. Akciová společnost Metrostav je součástí evropské stavební skupiny DDM Group.

www.metrostav.cz


Nadace O2

(v roce 2006 jsme vyhráli regionáolní granty v Královehradeckém a Pardubickém kraji)

Nadace O2 je firemní nadace společnosti Telefónica O2 Czech Republic. Dlouhodobým, promyšleným a systematickým dárcovstvím zdůrazňuje vstřícný postoj k našemu okolí a přijímání spoluzodpovědnosti za stav a vývoj společnosti. Nadace O2 navazuje na tradici Nadace Eurotel, která vznikla v roce 2002 a od svého založení rozdělila na podporu neziskových projektů více než 75 milionů korun.

Nadace O2 se stala jednou z prvních registrovaných firemních nadací v České republice a jedním z často užívaných modelů firemního dárcovství. Je členem Fóra dárců — Asociace nadací a v roce 2004 obdržela za systematické a promyšlené dárcovství hlavní cenu VIA BONA, která je veřejným uznáním za podporu obecně prospěšné činnosti.

Společnost Telefónica O2 Czech Republic se také podílela na vzniku jedinečného filantropického nástroje DMS, takzvané Dárcovské SMS. Jde o unikátní, rychlý a transparentní způsob, kterým veřejnost může přispívat ve prospěch charitativních sbírek prostřednictvím mobilní technologie. Chcete-li přispět, můžete se zapojit zde: www.darcovskasms.cz.

V žebříčku TOP FIREMNÍ FILANTROP se společnost Telefónica O2 CR v roce 2006 umístila na 8. místě nejštědřejších firemních dárců dle absolutního objemu darovaných prostředků. Je zakládajícím členem klubu Donátor při Fóru dárců.

Pro měření svých filantropických aktivit používá mezinárodní metodiku LBG — Standard odpovědná firma.

www.nadceo2.cz


Nadace České spořitelny

(partner výukového programu v roce 2002, 2006 a 2007)

Nadace České spořitelny se z dlouhodobého hlediska rozhodla zaměřit na oblasti a projekty, které stojí většinou na okraji zájmu ostatních donátorů a korporací. Naše strategie je zaměřena zejména na oblast seniorů, drogově závislých a tělesně a mentálně postižených, částečně také na oblast vzdělání a ochrany životního prostředí. Poděkování patří České spořitelně, která je zřizovatelem a stejně jako v minulosti hlavním dárcem Nadace České spořitelny.

www.nadacecs.cz


Continental Teves Czech Republic, s.r.o.

Continental Teves Czech Republic, s.r.o. je výhradním evropským výrobcem posilovačů brzdových systémů v rámci skupiny Continental. Byl založen v průmyslové zóně města Jičín v roce 1995 a výrobu zahájil v roce 1996. Za dobu svého působení prošel prudkým vývojem a dnes patří mezi nejmodernější a nejdynamičtěji se rozvíjející výrobní společnosti v České republice. Počet zaměstnanců závodu přesáhl jeden tisíc, ročně se zde vyrobí více než šest milionů brzdových posilovačů a obrat firmy se pohybuje okolo devíti miliard korun.

www.contiteves.com


Johnson & Johnson, s. r. o.

Johnson & Johnson se sídlem v New Brunswick, NJ (USA), je se svými 104 500 zaměstnanci největším výrobcem produktů pro zdravotní péči s nejširším spektrem výrobků od léčiv po spotřební a profesionální zdravotnické produkty. Naše výrobky se prodávají ve více než 175 zemích světa. Součástí společnosti Johnson & Johnson je více než 190 firem v 57 zemích všech kontinentů. Sjednocující silou pro více než 100 tisíc našich pracovníků v dalekých provozech na celém světě je Krédo společnosti Johnson & Johnson. Johnson & Johnson, s. r. o., je prodejní a distribuční společnost pro výrobky ze tří obchodních sektorů — sektor Medical (zdravotnické prostředky), sektor Janssen-Cilag (léčiva) a sektor Consumer (spotřební zboží) — na území České republiky a Slovenska. Společnost byla v Československu založena na podzim roku 1991 s ústředím v Praze. Po rozdělení Československa byla zřízena kancelář v Bratislavě. Zastoupení společnosti Johnson & Johnson je vedeno jako obchodní — žádné výrobky zde nejsou vyráběny nebo vyvíjeny. Výroba jednotlivých výrobků je rozptýlena po celém světě, ale větší část zde prodávaných výrobků pochází z Evropy.

www.jnjcz.cz


Nadační fond J&T

Nadační fond J&T byl založen 1. června 2004. Podle Notářského zápisu vznikl dnem zapsání do obchodního rejstříku, a to 24. června 2004. Naším cílem je — zjednodušeně řečeno — pomáhat všude tam, kde si myslíme, že je to nejvíce potřeba. Cílem nadačního fondu je podpora humanitárních aktivit právnických a fyzických osob sledujících obecně prospěšné cíle zejména se zaměřením na podporu projektů a aktivit sociálního charakteru, podpora fyzicky i mentálně postiženým dětem, dětem nemocným a sociálně slabým, ohroženým a dětem v dětských domovech za účelem prohloubení všestranné péče o ně a podpora zvířecích útulků.

www.nadacnifondjt.cz


VCES a.s.

VCES a.s. zajišťuje generální dodávky staveb od přípravy zakázky přes zpracování projektové dokumentace až po vlastní realizaci stavby. Ke klíčovým stavebním proudům společnosti patří pozemní stavby (občanské a bytové, sociální a nemocniční stavby, průmyslové stavby, rekonstrukce), vodohospodářské a vodní stavby, ekologické a inženýrské stavby a dopravní stavby. Svým podílem na českém stavebním trhu se VCES a.s. řadí do první desítky stavebních dodavatelů v České republice.

www.vces.cz

Copyright © 2019 Centrum handicapovaných lyžařů o.s.. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.